Finanse / Pożyczki / Umowa pożyczki

Umowa pożyczki

Umowa Pożyczki

Na pewno zdajesz sobie sprawę jak bardzo ważnym dokumentem przy zawieraniu pożyczki jest umowa. Są pewne elementy, które należy zwrócić szczegolną uwagę, pozwolą one między innymi na komfortowe i bez problemowe spłacenie długu. Pierwszym z istotnych elementów pożyczki jest termin jej spłaty, kolejnym wysokość odsetek oraz rat.

A oto jak wygląda przykładowa umowa pożyczki:

UMOWA POŻYCZKI

zawarta dnia .................................... w ........................................................................ pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pożyczkobiorcą

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pożyczkodawcą.

§ 1

Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości zł

§ 2

Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

§ 3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami dnia .................................

§ 4

Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości .................................. w stosunku .................................................................................................................................

§ 5

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek karnych w wysokości: ............................................................

§ 6

Za zgodą obydwu Stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zwrot pożyczki zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

....................................................... ..................................................

Pożyczkodawca Pożyczkobiorca

Umowa pożyczki
rośliny ozdobne

polityka prywatności
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją